VALEUUDISED

Autor: Kristina Asuküla

Eesmärk: Tõsta õpetajate ja õpilaste teadlikkust veebis levivate valeuudiste, andmepüügi katsete ja rämpsposti kohta ning pakkuda juhiseid nende märkamiseks.

Sihtrühm: Õppijad alates III kooliastmest, õpetajad

Vajalikud eelteadmised: Interneti kasutamise oskus

Õpiväljundid:

  • Õppija teab mõistete andmepüük, valeuudis, spämm, infomanipulatsioon tähendust.
  • Õppija mõistab internetist leitud info kriitilise hindamise vajalikkust. 
  • Õppija oskab hinnata uudise usaldusväärsust ning leiab vajaduse korral sama teema kohta alternatiivset vaatenurka esindavaid allikaid.

Õpijuhis

Õppematerjal on mõeldud iseseisvaks läbimiseks, selle maht on 1 akadeemiline tund (45 minutit). Materjal algab sissejuhatava osaga, milles tutvustatakse teemaga seotud mõisteid. Seejärel keskendutakse lähemalt erinevatele valedele internetis. Iga moodul sisaldab lisaks teema lähemale käsitlusele ka enesekontrollitesti ja viiteid lisamaterjalidele.

Õpiobjekti valmimise aeg: august–september 2019

Materjalide sisu on litsentseeritud Creative Comons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 rahvusvahelise litsentsiga.

Õpiobjektide loomist projekti „Targalt internetis“ raames kaasrahastab 50% ulatuses Euroopa Komisjoni Euroopa Ühendamise Rahastu.

Järgmine: Sissejuhatus. Mõisted