Avaleht

 

Hea õppur ja õpetaja

Eesti keele näidisõppematerjali eesmärk on käsitleda  III kooliastme eesti keele teemasid digiõppe võtmes. Kasutatud tarbe-, meedia- ja teabetekstid on kohandatud õppeülesanneteks ja on seotud õppekava läbivate teemadega.

Iga tekstižanri juurde kuuluvad ka näpunäited õpetajale, kus kirjeldatakse üksikasjalikult antud teemasse kuuluvaid harjutusi, tuuakse välja lõimingud teiste ainetega ning ka ülesannete õiged vastused.

Õppematerjali autorid on Piret Joalaid (Pelgulinna Gümnaasium), Piret Järvela (Tallinna Reaalkool), Tiia Niggulis (Tallinna Reaalkool), Erika Rummel (Viljandi Gümnaasium), Kadri Sõrmus (Tartu Ülikool), Helja Kirber (Tuglase Selts), Anu Petermann (Audentese Erakool). Veebilehe autorid on Maarja Kask (Põltsamaa Ühisgümnaasium) ja Mari-Liis Tikerperi (Avinurme Gümnaasium).

Eesti keele näidisõppematerjal on valminud Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse digitaalse õppevara pilootprojekti raames.
Kontakt: HITSA Innovatsioonikeskus, oppevara (ätt) hitsa.ee

HITSA_logo_EST-1

Õppematerjal on litsenseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 4.0 Rahvusvaheline litsentsiga.